Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany

Opracowanie: Anna Rybak
Na podstawie: Guarino A, Albano F, Ashkenazi S, Gendrel D, Hoekstra H, Shamir R, Szajewska H: European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition/European Society for Paediatrics Infectious Diseases Evidencebased Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis In Children In Europe. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008,suppl. 2, 46:81-184.

Na ostrą biegunkę zachoruje praktycznie każde dziecko poniżej 3 roku życia. Jest to choroba o raczej łagodnym przebiegu, jednakże wiąże się z wysoką liczbą hospitalizacji i generuje wysokie koszty opieki zdrowotnej. Ze względu na powyższe oraz to, że ostra biegunka jest wciąż podstawowym problemem w pediatrii, ESPGHAN i ESPID postanowiły wspólnie uaktualnić i ujednolicić postępowanie diagnostyczne i lecznicze w przebiegu ostrej biegunki u dzieci. Ze względu na powszechność problemu, przybliżymy najważniejsze zmiany i kluczowe ustalenia, jakie zawarto w zasadach postępowania opublikowanych w 2008 r.1

Czytaj dalej…

Wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 na utrzymanie remisji u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Opracowanie: Wojciech Jańczyk
Na podstawie: Turner D, Zlotkin SH, Shah PS i wsp. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of 
remission in Crohn’s
Disease. Cochrane Database of Systemic Reviews 2009;1

Wstęp
Wyniki ostatnich prospektywnych badań z randomizacją przemawiają za skutecznością wielonienasyconych kwasów ω‑3 (n‑3 LC‑PUFA) między innymi w zapobieganiu chorobom układu krążenia czy schorzeniom o podłożu zapalnym i immunologicznym.
Korzystny efekt działania n‑3 LC‑PUFA jest najprawdopodobniej wtórny do ich właściwości przeciwzapalnych, antykoagulacyjnych, antyarytmicznych i hipolipemizujących. Suplementacja wielonienasyconymi kwasami ω‑3 redukuje stężenie kwasu arachidonowego, co prowadzi do zahamowania uwalniania cytokin prozapalnych i osłabienia odpowiedzi komórek stanu zapalnego

Czytaj dalej…

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań – Warszawa – Rzeszów
Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej Milanowski, Anna Nowakowska, Teresa Orlik, Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Aleksandra Lisowska, Szczepan Cofta, Alina Minarowska, Robert Piotrowski, Anna Popiel, Marta Rachel, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Radosława Staszak-Kowalska, Mikołaj Teisseyre, Maria Trawińska-Bartnicka, Katarzyna Walicka-Serzysko, Michał Witt, Halina Woś

ROZPOZNAWANIE MUKOWISCYDOZY

Wstęp
Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate, ang. cystic fibrosis – CF) jest jedną z najczęściej występujących w populacji kaukaskiej genetycznie uwarunkowanych chorób o autosomalnym recesywnym typie dziedziczenia. Jej przyczyną są mutacje genu kodującego białko CFTR (ang. Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), położonego na długim ramieniu 7. chromosomu. Białko to pełni m.in. rolę kanału chlorkowego zależnego od cAMP i zlokalizowanego w błonie szczytowej komórek nabłonkowych gruczołów wydzielania zewnętrznego. Efektem nieprawidłowej funkcji lub braku białka CFTR jest zaburzenie transportu jonów Cl¯ przez błony komórkowe oraz zwiększenie absorpcji Na+ i wody, co powoduje zagęszczenie i zwiększenie lepkości wydzieliny.

Czytaj dalej…

Kliniczne efekty suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3

Wojciech Jańczyk, Piotr Socha
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Streszczenie
Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LC-PUFA) są niezbędnymi składnikami diety, które nie mogą zostać zsyntetyzowane przez organizm ludzki. Podstawowym ich źródłem są ryby morskie oraz owoce morza. LC-PUFA posiadają właściwości przeciwzapalne, zapobiegają miażdżycy naczyń krwionośnych oraz wpływają na prawidłowy rozwój ośrodkowego układu nerwowego i wzroku. Dzięki temu znalazły ugruntowane zastosowanie w prewencji chorób sercowo-naczyniowych, zespole metabolicznym oraz przewlekłych chorobach zapalnych.

Czytaj dalej…

Profilaktyka niedoboru żelaza u dzieci – standard postępowania

Agata Pleskaczyńska, Anna Dobrzańska
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Streszczenie
Niedokrwistość jest chorobą ogólnoustrojową i późnym objawem niedoboru żelaza, którego następstwa dla rozwoju psychomotorycznego dziecka mogą być długotrwałe i nieodwracalne. W pracy omówiono powszechnie dostępne badania laboratoryjne oraz najnowsze kierunki w diagnostyce niedoboru żelaza i niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza.

Czytaj dalej…

Grypa – fakty i sposoby leczenia

Carlos Lifschitz
Dept. Pediatric Gastroenterology, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina

Streszczenie
Grypa to ostra choroba układu oddechowego wywo­łana przez RNA ortomyksowirusy. Choroba występuje głównie w miesiącach zimowych, powodując epide­mię zachorowań. Pomimo zaawansowania medycyny, w ciągu minionych 100 lat nie wprowadzono niczego, co wpływałoby na zatrzymanie występowania epide­mii i pandemii. Gorączka, ból głowy, ból mięśni oraz osłabienie są typowe dla grypy.

Czytaj dalej…
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejrozumiem