Podsumowanie konferencji: Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości

Patronaty Naukowe Konferencji:

patronaty_mariott2

Podsumowanie konferencji:

Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości

7 października 2011 roku, w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja z cyklu:„Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości”.

Celem głównym konferencji było podkreślenie olbrzymiej roli jaką odgrywa profilaktyka chorób rozpoczęta we wczesnych etapach życia.

SESJA I

Zapobieganie przedwczesnym porodom w Polsce

Prof. Krzysztof Czajkowski
II Katedra Kliniki Położnictwa i Ginekologii
Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa

W części wykładu poświęconej kierunkom profilaktyki przedwczesnego porodu, Profesor opisał duże badanie Makrides et al. (2010) w którym udział wzięło prawie 2400 kobiet przyjmujących 800 mg DHA. Podaż DHA została powiązana z redukcją o ponad połowę ryzyka przedwczesnego porodu <34 tygodnia ciąży. Rosnąca ilość dowodów naukowych wspierająca korzystny wpływ DHA na długość ciąży, może przyczynić się do rutynowego stosowania tego składnika u ciężarnych.

Noworodek przedwcześnie urodzony – najważniejsze problemy kliniczne po wyjściu ze szpitala

Prof. Magdalena Rutkowska
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

W grupie ważnych problemów zdrowotnych dziecka przedwcześnie urodzonego wymienia się żywienie. Pani Profesor przypomniała o obowiązku przyjmowania przez matkę karmiącą piersią minimum 200 mg DHA dziennie a w przypadku niskiego spożycia ryb – 400-600 mg DHA dziennie. Ponadto, wspomniała o suplementacji wcześniaka witaminą D i K (25 mcg /dobę do 3 miesiąca życia) oraz żelazem- 5mg/kg/dobę.

Książeczka zdrowia wcześniaka – wypis do domu

Prof. Janusz Świetliński
Dział Nauki, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Pan Profesor przedstawił nowy projekt książeczki wcześniaka, która pozwoli na dokładne zebranie danych dotyczących skali problemu wcześniactwa w Polsce i będzie jednocześnie przewodnikiem postępowania dla lekarzy pediatrów i rodziców. Podkreślił, że nadal Polska ma jeden z wyższych odsetków umieralności dzieci przedwcześnie urodzonych z małą masą urodzeniową w Europie.

 

SESJA II

Wykład specjalny

Korzystny wpływ kwasów Omega-3 w okresie perinatalnym

Prof. Berthold Koletzko 
Kierownik Oddziału Medycyny Metabolicznej i Żywieniowej
Szpital Dziecięcy dr von Hauner
Ludwig-Maximilians-University of Munich, Niemcy

Profesor podkreślił korzystne działanie DHA w zapobieganiu przedwczesnym porodom, wymienił kilka badań z randomizacją, w tym badanie Makrides et al. 2010 oraz metaanalizy (Szajewska et al. 2006, Horvath et al.2007), które wykazały takie działanie. Profesor Koletzko omówił jak ważny jest DHA podczas rozwoju płodowego (rozwój mózgu, oka), wspomniał o preferencyjnym transporcie tego kwasu do łożyska. Podkreślił, że DHA musi mieć kolosalne znaczenie dla rozwoju płodu z ewolucyjnego punktu widzenia, skoro tylko ten kwas jest aktywnie transportowany do płodu. W dalszej części omówił korzystne działanie podaży DHA podczas ciąży na rozwój umysłowy i motoryczny dziecka oraz zmniejszenie ryzyka astmy, alergii, atopowego zapalenia skóry u niemowląt i dzieci. Wspomniał o bezpośrednim wpływie ilości DHA przyjmowanego przez matkę na ilość tego składnika w mleku. Dowodził, że DHA ma właściwości immunomodulujące a także omówił najnowsze badanie (Imhoff-Kunsch et al. 2011) z udziałem ponad 830 niemowląt, których matki przyjmowały w ciąży 400 mg czystego DHA pochodzenia algowego lub placebo. Grupa DHA miała zmniejszone o prawie ¼ ryzyko zachorowania na infekcje górnych dróg oddechowych w 1 miesiącu życia a w dalszych miesiącach (3 i 6) skrócony czas trwania objawów infekcji takich jak gorączka, katar. Na koniec Profesor omówił obowiązujące obecnie rekomendacje – EFSA, łącznie z nowymi oświadczeniami zdrowotnymi dla DHA – wpływ na wzrok u niemowląt do 12 miesięcy (korzystny efekt min. 100 mg DHA/ dzień) oraz rozwój mózgu, oka płodu i niemowlęcia (kobieta w ciąży i karmiąca przyjmuje 200 mg czystego DHA dziennie ponad 250 mg Omega-3 spożywanych z diety). Podkreślił, że niektóre gatunki ryb, szczególnie długożyjące i drapieżne nie są odpowiednie dla kobiet w ciąży i dzieci. Omówił także nowe rekomendacje dla kobiet w ciąży, które powstały w Niemczech 19 maja – kobiety o niskim spożyciu ryb powinny przyjmować suplementy z DHA.

Dziecko, które jest zawsze chore

dr Wojciech Feleszko
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Wojciech Feleszko przedstawił problem dziecka wiecznie chorego podkreślając nowe dane dotyczące korzystnego wpływu kwasów Omega-3 w tym DHA na wzmocnienie odporności. Doktor omówił dwa badania kliniczne z randomizacją- Birch et al. 2010 oraz Imhoff-Kunsch et al. 2011, które wskazują na korzystny wpływ DHA na wzmocnienie odporności u niemowląt.

Wczesne versus późne wprowadzenie pokarmu w zapobieganiu alergiom pokarmowym i celiakii

prof. Sibylle Koletzko 
Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Szpital Dziecięcy dr von Hauner
Ludwig-Maximilians-University of Munich, Niemcy

Profesor Sibylle Koletzko omówiła problem wczesnego podawania stałego pokarmu a związane z tym ryzyko wystąpienia alergii. W podsumowaniu, podawanie niewielkich ilości, nawet pokarmów potencjalnie alergizujących w odpowiednim przedziale czasowym – 5-6 miesiąc jest obarczone najmniejszym ryzykiem wystąpienia nietolerancji. Zbyt wczesne (podaż glutenu przed 4 miesiącem) lub zbyt późne po 7 miesiącu ( np. ryby jaja, mleko krowie) wprowadzanie nowych pokarmów stałych może skutkować alergizacją dziecka.

Czym dzieci powinny a czym nie powinny być karmione: kto zaleca i kto decyduje?

prof. Carlos Lifschitz
Konsultant na Oddziale Pediatrycznej Gastroenterologii w Italiano Hospital w Buenos Aires, Argentyna,
były profesor Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

Profesor Carlos Lifschitz przedstawił problem zanieczyszczeń ryb rtęcią metylowaną, polichlorowanymi bifenylami. Omówił także rekomendacje WHO, 2008, które wskazują, że tylko DHA powinno być przyjmowane przez dzieci od 0 do 24 miesiąca życia. Wskazał na problem odpowiednich ilości DHA w mieszankach mlekozastępczych obecnych na rynku polskim a także wykazał jak trudno bez narażania na akumulację szkodliwych substancji w organizmie osiągnąć odpowiednie dzienne spożycie DHA. Podkreślił szczególnie niebezpieczny wpływ rtęci metylowanej na rozwój płodu oraz zalecał za Amerykańskim Stowarzyszeniem ds. ciąży powstrzymanie się w czasie ciąży od spożywania tuńczyka, małży, sardynek, pstrąga, łososia (bałtyckiego w szczególności) a także wszelkich wędzonych ryb. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wymienia także makrele, płytecznika, miecznika i rekina jako gatunki ryb niewskazane dla kobiet starających się o dziecko i w ciąży.

 

Sesja III

Wykład specjalny

Jak żywić pacjenta, by nie karmić prawników

mgr prawa, dr n. med. Justyna Zajdel 
Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Pani mecenas omówiła zmiany w prawie dotyczącym praw pacjenta – ułatwienie pacjentom wnoszenia roszczeń w związku z wystąpieniem błędu medycznego. Zgodnie z Art. 4 UoZL lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i dołożeniem należytej staranności- aktualne zalecenia kładą nacisk na suplementację DHA w celu zmniejszenia ryzyka zdrowotnego (przedwczesnego porodu, zmniejszenia ryzyka infekcji) a lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o korzyściach podaży DHA.

Jak czytać publikacje naukowe

prof. Hania Szajewska
Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Profesor Hania Szajewska opisała jak należy prawidłowo czytać publikacje naukowe – należy zwracać uwagę na metodykę badania – randomizacja, liczebność grupy. Przy ocenie badania w celu zastosowania opisanej interwencji należy pamiętać o tym, czy badana populacja odpowiada naszemu pacjentowi (nie można stosować produktu badanego na osobach starszych u niemowląt, dzieci).

Ważne składniki żywieniowe o działaniu plejotropowym w świetle polskich zaleceń

prof. Piotr Socha
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Wykład Profesora Piotra Sochy był wykładem zamykającym III sesję oraz całą konferencję, podsumował rekomendacje dla DHA i witaminy D. Wskazał wielokierunkowe działanie DHA – budowa ośrodkowego układu nerwowego, wzroku, zmniejszanie ilości infekcji u niemowląt i dzieci, korzystny wpływ podaży wysokich dawek DHA stosowanych przez matki karmiące (3000 mg) na zmniejszenie ryzyka dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków z małą masą urodzeniową. Profesor omówił rekomendacje Zespołu Polskich Ekspertów, zalecenia WHO (wskazujące na podaż czystego DHA od 0 do 2 lat) oraz najnowsze oświadczenia zdrowotne EFSA. W podsumowaniu konferencji Profesor Piotr Socha podkreślił wielokierunkowe działanie witaminy D i DHA, które potencjalnie zapobiegają rozwojowi licznych chorób i stymulują rozwój dziecka. Stwierdził, że obecnie obowiązujące wytyczne dla DHA i witaminy D uwzględniają korzyści suplementacji jak i ryzyka związane z ich niedoborem.

Zdjęcia z konferencji

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejrozumiem