„Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości” – II międzynarodowa konferencja z udziałem autorytetów naukowych z całego świata

„Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości” – to już druga i jedyna organizowana pod tym hasłem konferencja na polskim rynku medycznym poświęcona wyłącznie zagadnieniom profilaktyki zdrowotnej. Tegoroczna edycja odbyła się 4 października w hotelu Marriott i w jednym miejscu skupiła światowej sławy ekspertów naukowych i specjalistów medycznych.

Czytaj więcej …

Suplementacja witaminowa u chorych na mukowiscydozę

Opinia naukowo-merytoryczna: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak
Informacje ogólne
Podstawową przyczyną występowania niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach1 u chorych na mukowiscydozę (ang.: cystic fibrosis – CF) są zaburzenia trawienia i wchłaniania, wynikające z niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki oraz zmniejszenia sekrecji żółci2. Nasilony stres oksydacyjny, związany z toczącymi się procesami zapalnymi (np. w

Czytaj więcej …

Niedobory witaminy E w cholestazie

Opinia naukowo-merytoryczna: doc. dr hab. n med. Piotr Socha
Wątroba stanowi 5% masy ciała noworodka i 2% osoby dorosłej (1200-1600 g). Jest największym narządem jamy brzusznej. Termin cholestaza obejmuje patologiczne procesy spowodowane obniżoną syntezą i wydzielaniem żółci do dwunastnicy, zależne od:

anatomicznego i/lub czynnościowego utrudnienia odpływu żółci,
pierwotnego uszkodzenia komórek wątrobowych.

Jednym z objawów

Czytaj więcej …

Suplementacja witaminowa u chorych na nieswoiste zapalenia jelit

Opinia naukowo-merytoryczna: prof. dr hab. n med. Barbara Iwańczak

Nieswoiste zapalenia jelit są przewlekłymi chorobami zapalnymi o nieznanym czynniku etiologicznym i złożonej patogenezie. Zmiany chorobowe mogą obejmować cały przewód pokarmowy. Najczęściej dotyczą jelita cienkiego i jelita grubego. Do chorób tych zaliczamy chorobę Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz postacie

Czytaj więcej …

Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany

Opracowanie: Anna Rybak
Na podstawie: Guarino A, Albano F, Ashkenazi S, Gendrel D, Hoekstra H, Shamir R, Szajewska H: European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition/European Society for Paediatrics Infectious Diseases Evidencebased Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis In Children In Europe. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008,suppl. 2, 46:81-184.

Na ostrą biegunkę zachoruje praktycznie każde dziecko poniżej 3 roku życia. Jest to choroba o raczej łagodnym przebiegu, jednakże wiąże się z wysoką liczbą hospitalizacji i generuje wysokie koszty opieki zdrowotnej. Ze względu na powyższe oraz to, że ostra biegunka jest wciąż podstawowym problemem w pediatrii, ESPGHAN i ESPID postanowiły wspólnie uaktualnić i ujednolicić postępowanie diagnostyczne i lecznicze w przebiegu ostrej biegunki u dzieci. Ze względu na powszechność problemu, przybliżymy najważniejsze zmiany i kluczowe ustalenia, jakie zawarto w zasadach postępowania opublikowanych w 2008 r.1

Czytaj więcej …

Wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 na utrzymanie remisji u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Opracowanie: Wojciech Jańczyk
Na podstawie: Turner D, Zlotkin SH, Shah PS i wsp. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of 
remission in Crohn’s
Disease. Cochrane Database of Systemic Reviews 2009;1

Wstęp
Wyniki ostatnich prospektywnych badań z randomizacją przemawiają za skutecznością wielonienasyconych kwasów ω‑3 (n‑3 LC‑PUFA) między innymi w zapobieganiu chorobom układu krążenia czy schorzeniom o podłożu zapalnym i immunologicznym.
Korzystny efekt działania n‑3 LC‑PUFA jest najprawdopodobniej wtórny do ich właściwości przeciwzapalnych, antykoagulacyjnych, antyarytmicznych i hipolipemizujących. Suplementacja wielonienasyconymi kwasami ω‑3 redukuje stężenie kwasu arachidonowego, co prowadzi do zahamowania uwalniania cytokin prozapalnych i osłabienia odpowiedzi komórek stanu zapalnego

Czytaj więcej …

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań – Warszawa – Rzeszów
Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej Milanowski, Anna Nowakowska, Teresa Orlik, Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Aleksandra Lisowska, Szczepan Cofta, Alina Minarowska, Robert Piotrowski, Anna Popiel, Marta Rachel, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Radosława Staszak-Kowalska, Mikołaj Teisseyre, Maria Trawińska-Bartnicka, Katarzyna Walicka-Serzysko, Michał Witt, Halina Woś

ROZPOZNAWANIE MUKOWISCYDOZY

Wstęp
Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate, ang. cystic fibrosis – CF) jest jedną z najczęściej występujących w populacji kaukaskiej genetycznie uwarunkowanych chorób o autosomalnym recesywnym typie dziedziczenia. Jej przyczyną są mutacje genu kodującego białko CFTR (ang. Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), położonego na długim ramieniu 7. chromosomu. Białko to pełni m.in. rolę kanału chlorkowego zależnego od cAMP i zlokalizowanego w błonie szczytowej komórek nabłonkowych gruczołów wydzielania zewnętrznego. Efektem nieprawidłowej funkcji lub braku białka CFTR jest zaburzenie transportu jonów Cl¯ przez błony komórkowe oraz zwiększenie absorpcji Na+ i wody, co powoduje zagęszczenie i zwiększenie lepkości wydzieliny.

Czytaj więcej …

Kliniczne efekty suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3

Wojciech Jańczyk, Piotr Socha
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Streszczenie
Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LC-PUFA) są niezbędnymi składnikami diety, które nie mogą zostać zsyntetyzowane przez organizm ludzki. Podstawowym ich źródłem są ryby morskie oraz owoce morza. LC-PUFA posiadają właściwości przeciwzapalne, zapobiegają miażdżycy naczyń krwionośnych oraz wpływają na prawidłowy rozwój ośrodkowego układu nerwowego i wzroku. Dzięki temu znalazły ugruntowane zastosowanie w prewencji chorób sercowo-naczyniowych, zespole metabolicznym oraz przewlekłych chorobach zapalnych.

Czytaj więcej …

Profilaktyka niedoboru żelaza u dzieci – standard postępowania

Agata Pleskaczyńska, Anna Dobrzańska
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Streszczenie
Niedokrwistość jest chorobą ogólnoustrojową i późnym objawem niedoboru żelaza, którego następstwa dla rozwoju psychomotorycznego dziecka mogą być długotrwałe i nieodwracalne. W pracy omówiono powszechnie dostępne badania laboratoryjne oraz najnowsze kierunki w diagnostyce niedoboru żelaza i niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza.

Czytaj więcej …

Grypa – fakty i sposoby leczenia

Carlos Lifschitz
Dept. Pediatric Gastroenterology, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina

Streszczenie
Grypa to ostra choroba układu oddechowego wywo­łana przez RNA ortomyksowirusy. Choroba występuje głównie w miesiącach zimowych, powodując epide­mię zachorowań. Pomimo zaawansowania medycyny, w ciągu minionych 100 lat nie wprowadzono niczego, co wpływałoby na zatrzymanie występowania epide­mii i pandemii. Gorączka, ból głowy, ból mięśni oraz osłabienie są typowe dla grypy.

Czytaj więcej …

Otwarcie Banku Mleka Kobiecego w Toruniu

Pierwszy bank regionalny w Polsce

28 maja przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu otwarto Bank Mleka w ramach regionalnego programu „Mamy mleko dla wcześniaka w województwie kujawsko-pomorskim” i we współpracy z Fundacją „Bank Mleka Kobiecego”. Jest to trzecia w Polsce placówka o tym profilu, pierwsza o zasięgu regionalnym.

Czytaj więcej …

II Piknik Wcześniaka – nie mogło nas zabraknąć!

To już drugie spotkanie dzieci, które przyszły na świat przed planowanym terminem w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, i ich rodzin. Tegoroczny Piknik Wcześniaka miał szczególne znaczenie z uwagi na trwający jubileusz 100-lecia Szpitala, który został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej.

Czytaj więcej …

Otwarcie Banku Mleka Kobiecego

Blank Mleka Kobiecego w Warszawie

Pod hasłem programu „Mamy mleko dla wcześniaka” w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie, otwarto Bank Mleka Kobiecego. Jest to pierwsza w Polsce taka placówka, której otwarcie mieliśmy okazję wspierać.

Czytaj więcej …

Podsumowanie konferencji: Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości

Patronaty Naukowe Konferencji:

patronaty_mariott2

Podsumowanie konferencji:

Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości

7 października 2011 roku, w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja z cyklu:„Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości”.

Celem głównym konferencji było podkreślenie olbrzymiej roli jaką odgrywa profilaktyka chorób rozpoczęta we wczesnych etapach życia.

Czytaj więcej …

„Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości”

 Międzynarodowa Konferencja Firmy Sequoia – I edycja (7.10.2011)

Pierwsza międzynarodowa konferencja firmy Sequoia z cyklu „Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości” już za nami. Hotel Marriott na ten czas zgromadził wielu wybitnych specjalistów i ekspertów z dziedziny pediatrii i neonatologii. Celem głównym konferencji było podkreślenie olbrzymiej roli, jaką odgrywa profilaktyka chorób rozpoczęta we wczesnych etapach życia.

Czytaj więcej …

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejrozumiem